Welkom bij InFlow Solutions,

Betere werkplekken in een efficiënte bedrijfsstructuur!

69% van de CEO’s staan te laat stil bij het (her)ontwerp van hun organisatie

“Most important HR challenge is preparing people for the future of work”

(World Economic Forum)

“Most important HR challenge is preparing people for the future of work”

(World Economic Forum)

72% van de HR verantwoordelijken zoeken hulpmiddelen om medewerkers meer verantwoordelijkheid te laten opnemen

preparing for the future

We werken als volgt:

U vertelt ons uw doelstellingen en geeft aan welke teams of afdelingen hierbij betrokken zijn. We passen onze InFlow tool toe op de betrokken medewerkers en schetsen zo een beeld van de huidige werkrelaties. Deze toestand, samen met de doelstellingen, laat toe stappen te identificeren richting de gewenste situatie of bedrijfsstructuur. En zo is je route naar betere werkplekken duidelijk, klaar voor de uitdagingen van industry 4.0.

De InFlow tool werkt anders dan de klassieke HR methoden. In plaats van te kijken naar de karaktertrekken van een individu, wordt gemeten hoe de vereisten van een functie in verhouding staan tot de capaciteiten van de medewerker. Is de medewerker in staat zijn verantwoordelijkheden te dragen? Kan hij/zij beslissingen nemen waar nodig? Loopt hij/zij gevaar voor burn-out of bore-out?

De tool kijkt tegelijkertijd naar de afstand tussen medewerkers in een team, en kan zo de structuur van een organisatie analyseren. Kan de bestaande structuur vereenvoudigd worden? Werkt de verdeling van verantwoordelijkheden besluitvorming tegen? De InFlow tool helpt obstakels te identificeren en je organisatie te optimaliseren.