Toepassing

Hoe werkt de InFlow methodologie?

InFlow maakt gebruik van ‘storytelling’. Hierbij wordt, op basis van de insteek, waarden en het type functie van de medewerker, een verhaallijn samengesteld in onze InFlow applicatie. Deze verhaallijn bestaat uit verschillende paragrafen die de verantwoordelijkheden van de medewerker op niveau van klanten, stakeholders, middelen, planning, vernieuwing en innovatie samenvat. De intelligentie die in het systeem zit maakt het aantal variaties virtueel oneindig en laat dus toe om tot een beschrijving te komen die de essentie van een rol zeer goed vat.

Op basis van de keuzes die tijdens dit proces gemaakt worden, genereert InFlow scherpe en waardevolle inzichten in de kwaliteit van het opzet en samenwerking tussen rollen, mogelijke blinde vlekken, linken met processen & strategie, en zo veel meer.

Toepassingen
individueel

Individueel

InFlow werd gevraagd de profielen te analyseren een groep medewerkers die richting Burn-out evolueerden. Met behulp van de InFlow tool werd gekeken naar de match tussen de verantwoordelijkheden en de capabiliteiten van de personen en hun directe samenwerkingsrelaties. De mismatches werden weggewerkt door de functies te herdefiniëren in relatie tot elkaar en door in te zetten op het potentieel aan denkkracht van bepaalde medewerkers. De InFlow tool ondersteunt de continue evolutie van functies binnen de organisatie. Medewerkers nemen kwalitatievere beslissingen waardoor er minder herwerk is en de organisatie efficiënter opereert.

Team

Team

Bedrijf A werd gemerged met bedrijf B. Bedrijven A en B gebruikten verschillende functiebeschrijvingen. Voor een bepaald team had bedrijf A aan 2 functiebeschrijvingen voldoende terwijl bedrijf B 5 verschillende functiebeschrijvingen gebruikte. Na analyse met de InFlow tool bleek dat de teamwerking in het gemerged bedrijf gedragen kon worden door 2 functies. De integratie werd vergemakkelijkt doordat de methodologie belemmerende team dynamieken identificeerde. De bekomen functiebeschrijvingen werden gebruikt om een nieuwe organisatie te definiëren die voor beide bedrijven werkt.

Team
organisatie

Organisatie

Een bedrijf wilde nieuwe markten toetreden. Om dit te realiseren, was een uitbreiding van hun product- & serviceportfolio nodig via co-creatie met partner bedrijven. Dit impliceerde dat functies geherdefinieerd moesten worden. Het co-creatie team gebruikte de InFlow methode om de structuur en processen van de organisatie te herdefiniëren. Functies werden uitgebreid met verantwoordelijkheden naar klanten, stakeholders, innovatie, middelen, planning en organisatie. De doorlooptijd van uitbreidingen in het product / service portfolio halveerde. InFlow wordt gebruikt om de aanpak regelmatig opnieuw te challengen en te upgraden.